LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Który cement stosuje się w endodoncji do wypełnienia czasowego kanału?

A.
B.
C.
D.