LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Kompomer jest połączeniem

A.
B.
C.
D.