LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Przedstawiony na ilustracji zestaw narzędzi jest stosowany w zabiegach
A.
B.
C.
D.