LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
W celu usunięcia zęba 16 asystentka powinna przygotować kleszcze esowate

A.
B.
C.
D.