LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 6
W endoboksie znajdują się narzędzia w następującym porządku: K-Reamer żółty, czerwony, zielony, czarny. Wybierz zapis oznaczający przedstawioną kolejność umieszczenia narzędzi.

A.
B.
C.
D.