LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Narzędzie przedstawione na rysunku to dźwignia
A.
B.
C.
D.