LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 33
Do ustalania zwarcia centralnego z zastosowaniem wzorników zwarciowych asystentka powinna przygotować:

A.
B.
C.
D.