LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 3
Po ekstrakcji zęba gazik należy wyrzucić do odpadów z kodem

A.
B.
C.
D.