LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Opakowanie papierowo-foliowe po rozpakowaniu nakładacza płaskiego asystentka powinna wyrzucić do worka oznaczonego kodem

A.
B.
C.
D.