LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 18
Zbyt długie stosowanie uspokajających, tzw. pustych, smoczków u dzieci może doprowadzić do powstania zaburzeń zgryzowych w postaci

A.
B.
C.
D.