LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 22
Którą wadę zgryzu rozpatruje się w stosunku do płaszczyzny czołowej?

A.
B.
C.
D.