LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
Która metoda fluoryzacji kontaktowej polega na wcieraniu szczoteczką do zębów fluorku sodu o stężeniu 0,5-1%?

A.
B.
C.
D.