LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 2
Podczas leczenia endodontycznego lekarz prosi o K-Reamer nr 30. Asystentka powinna podać narzędzie w kolorze

A.
B.
C.
D.