LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
Do sporządzenia 4 litrów 2% płynu dezynfekcyjnego wykorzystuje się

A.
B.
C.
D.