LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
Po którym z poniższych zabiegów stomatologicznych nie można spożywać barwiących pokarmów i napojów, a biała dieta obowiązuje pacjenta przez minimum 48 godzin?

A.
B.
C.
D.