LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS14 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 37
Która strzykawka służy do wykonywania znieczuleń śródwięzadłowych?

A.
B.
C.
D.