LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 8
Składnikiem podłoża maściowego pochodzenia zwierzęcego jest

A.
B.
C.
D.