LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
W procesie destylacji z parą wodną otrzymywany jest

A.
B.
C.
D.