LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 32
Dodanie cholesterolu do podłoża maściowego wpływa na

A.
B.
C.
D.