LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 36
Maksymalna dawka dobowa paracetamolu dla pacjenta o masie ciała 35 kg wynosi
A.
B.
C.
D.