LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 17
W celu zapobieżenia powstaniu niezgodności podczas sporządzania leku według zamieszczonej recepty należy
A.
B.
C.
D.