LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 9
Oblicz stężenie kwasu salicylowego w maści sporządzonej według zamieszczonej recepty.
A.
B.
C.
D.