LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 28
Oblicz ilość gumy arabskiej, której należy użyć do sporządzenia leku według zamieszczonej recepty.
A.
B.
C.
D.