LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 4
W jakiej kolejności należy łączyć składniki leku, aby wykonać lege artis maść według recepty?
A.
B.
C.
D.