LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 38
Etykietę Zmieszać przed użyciem należy dołączyć do leku sporządzonego według zamieszczonej recepty
A.
B.
C.
D.