LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 12
Oblicz stężenie % (m/m) roztworu glukonianu chlorheksydyny otrzymanego przez zmieszanie 100,0 g 20% glukonianu chlorheksydyny z 400,0 g wody.

A.
B.
C.
D.