LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 39
Synonim Natrii tetraboras to

A.
B.
C.
D.