LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 29
Działanie leków przeciwdepresyjnych może nasilić się, jeżeli pacjent jednocześnie stosuje preparaty

A.
B.
C.
D.