LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS17 - CZERWIEC 2018

Pytanie nr 3
Przyjmowanie simwastatyny łącznie z sokiem grejpfrutowym, który jest inhibitorem cytochromu P-450, może prowadzić do

A.
B.
C.
D.