LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 11
Na przedstawionym schemacie blokowym algorytmu występują
A.
B.
C.
D.