LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 32
Którą z instrukcji języka Pascal przedstawia zamieszczony diagram algorytmu?
A.
B.
C.
D.