LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 47
Przedstawiony fragment programu zawiera instrukcję
A.
B.
C.
D.