LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 29
Które ze złączy oznaczonych strzałkami na schemacie monitora jest wejściem cyfrowym?
A.
B.
C.
D.