LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 2
Proces optymalizacji relacyjnej bazy danych, mający na celu eliminację powtarzających się danych, to

A.
B.
C.
D.