LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 33
Podstawowym elementem bazy danych zawierającym kompletny opis jednego obiektu bazy jest

A.
B.
C.
D.