LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 44
W dokumentacji systemu operacyjnego Windows XP opisane są pliki z rozszerzeniem .dll Rozszerzenie to dotyczy pliku

A.
B.
C.
D.