LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 21
W opisie programu C++ Builder jest wymieniona biblioteka VCL Co oznacza ten skrót?

A.
B.
C.
D.