LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 12
Procesor Athlon 2800+ to

A.
B.
C.
D.