LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 19
Przedstawiony w postaci listy kroków algorytm przypisuje
A.
B.
C.
D.