LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 37
Jaka będzie wyświetlona wartość zmiennej K po wykonaniu załączonego fragmentu programu?
A.
B.
C.
D.