LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 14
W wyniku wykonania przedstawionej instrukcji iteracyjnej wyświetlone zostaną liczby
A.
B.
C.
D.