LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 3
Jeżeli w komórce arkusza kalkulacyjnego MS Excel, zamiast cyfr pojawiają się znaki ########, to należy przede wszystkim sprawdzić, czy

A.
B.
C.
D.