LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE8 + EE9 - STYCZEŃ 2010

Pytanie nr 1
We właściwościach karty graficznej w zakładce Zasoby jest określony jeden z zakresów pamięci dla tej karty od AOOOOh do BFFFFh. Wielkość ta oznacza obszar pamięci określony adresem fizycznym

A.
B.
C.
D.