LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 36
Naczelnym organem kontroli państwowej jest

A.
B.
C.
D.