LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 3
Na podstawie przytoczonego przepisu wskaż, która z wymienionych informacji powinna być wpisywana do spisu spraw prowadzonego w urzędzie dla każdej sprawy rejestrowanej.
A.
B.
C.
D.