LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
Uchwały stanowione przez sejmik województwa są ogłaszane

A.
B.
C.
D.