LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 1
Zgodnie z zamieszczonym przepisem ustawy odpis skrócony aktu małżeństwa nie zawiera informacji dotyczącej
A.
B.
C.
D.