LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 19
Która z wymienionych spółek posiada osobowość prawną?

A.
B.
C.
D.