LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 37
Na rachunek bankowy Joanny Malinowskiej wpłynęły, na skutek pomyłki, pieniądze od nieznanej jej osoby. Joanna Malinowska ma obowiązek ich zwrotu, ponieważ źródłem powstałego zobowiązania jest

A.
B.
C.
D.