LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU68 - STYCZEŃ 2019

Pytanie nr 37
Która z wymienionych umów należy do umów jednostronnie zobowiązujących?

A.
B.
C.
D.